Travailler, la mort à ses côtés

Dario Segovia Rojo, un des 33 mineurs pris sous terre Dario Segovia Rojo, un des 33 mineurs pris sous terre 
  Dario Segovia Rojo, un des 33 mineurs pris sous terre.
Photo: Source Gouvernement du Chili
Dario Segovia Rojo, un des 33 mineurs pris sous terre.